Menedzserbiztosítás

Az anyagi juttatásokon túl az „erkölcsi” elismerés egyik formája lehet, ha a vezető számára hatékony biztosítási védelmet alakít ki a vállalat.

Kiemelkedő előnyök

 • A Groupama Garancia Biztosító folyamatos díjfizetésű Menedzserbiztosítása a vállalat kulcsembereinek kínál egész életre szóló, akár a dolgozó családtagjára is kiterjeszthető életbiztosítási védelmet.
 • A hagyományos bérkifizetésnél kedvezőbb jutalmazási, gondoskodási forma lehet mind a vállalat, mind a munkavállaló számára, hiszen a biztosítás díja és a biztosító magánszemély javára teljesített szolgáltatása is adómentes.
 • A biztosítási védelem teljessé tehetõ az egyedi igények szerint választható kiegészítő biztosítások révén.
 • A biztosításban felhalmozott összegeket a biztosító a munkavállaló által meghatározott eszközalapokban helyezi el. A felkínált eszközalapokból a munkavállaló kockázatvállalási hajlandóságának megfelelõen alakíthatja ki a számára leginkább megfelelő portfóliót, melyet a biztosítási tartam során bármikor, rendkívül alacsony díj ellenében meg is változtathat.

További előnyök a munkáltatók számára:

 • A rendszeres díjfizetéssel a kiemelt munkatárs hosszú távú céljait, nyugdíjas éveire történő előtakarékoskodását támogathatja a munkaadó.
 • A biztosítási díj - amennyiben magánszemély a kedvezményezett - költségként elszámolható.
 • Szabadon megválasztható azon munkavállalók köre, akire a biztosítást megkötik.
 • A biztosítási díj mértéke differenciálható a munkavállalók meghatározott csoportjaira vonatkozóan.
 • A rendkívüli befizetéseknek köszönhetően a jutalmazás költséghatékony eszköze is lehet. Az ilyen formában befizetett összeg a befizetést követő 3 év elteltével korlátozás nélkül hozzáférhető.
 • A biztosítás a munkáltató döntése alapján a munkáltató által meghatározott személyre átruházható.

További előnyök a munkavállalók számára:

 • Rendszeres megtakarítási lehetőséget kínál.
 • Egyszeri nagyobb összegek (pl. jutalom) is elhelyezhetők a biztosításban, melyek a befizetést követő 3 év elteltével korlátozás nélkül hozzáférhetők.
 • A biztosításban felhalmozott összeg tetszőleges célra (akár nyugdíjelőtakarékosságra, akár gyermekről vagy idős szülőről történő gondoskodásra) felhasználható.
 • A biztosító szolgáltatására jogosult kedvezményezett tetszőlegesen megjelölhető, a kedvezményezett személye a biztosítási tartam során pedig szabadon változtatható.
 • A biztosításból származó valamennyi kifizetés kamatadómentes.
 • A biztosított halála esetén a megtakarítás után semmilyen esetben sem kell örökösödési illetéket fizetnie a kedvezményezettnek, ellentétben más megtakarítási formákkal.

Visszavásárlási lehetőség

 • A szerződő 3 díjjal fedezett év után, részleges visszavásárlást kérhet a biztosítási feltételek szerint, ha az aktuális megtakarítási összeg meghaladja a garantált biztosítási összeget. Amennyiben a szerződő él ezzel a szolgáltatással, úgy a biztosító az aktuális megtakarítási összeget lecsökkenti, és a biztosítás az aktuális díjjal érvényben marad.
 • A díjfizetési időszak, de legfeljebb a szerződéskötést követő 25 éven belüli részleges visszavásárlások esetén a biztosító a visszavásárolt összeg visszavásárlási táblázat alapján korrigált értékét fizeti ki, a szerződéskötést követő 25 év után kért részleges visszavásárlás esetén azonban a biztosító a kért összeget teljes egészében kifizeti.

Növelhető biztosítási védelem

A Menedzserbiztosítás egy befektetési egységekhez kapcsolt (unit-linked), azaz alapvetően megtakarítási jellegű biztosítás. A biztosítás alapszolgáltatása a választható kiegészítő biztosítások révén tehető teljesebbé.

A biztosítás alapszolgáltatása:

A biztosított a díjfizetési időszak, de legfeljebb a szerződéskötést követő 25 év alatt bekövetkező halála esetén a biztosító kifizeti a kedvezményezett részére az aktuális megtakarítási összeg (két biztosított esetén annak fele) és a garantált biztosítási összeg közül a nagyobb értéket. A biztosított díjfizetési időszak, de legfeljebb 25 év után bekövetkező halála esetén a biztosító az aktuális megtakarítási összeget (két biztosított esetén annak felét) fizeti ki.

Növelhető biztosítási védelem

A biztosítási védelem az alábbi kiegészítő biztosítások révén tehető teljesebbé:

 • Rettegett betegségek esetére szóló kiegészítő biztosítás: súlyos, az életvitelt alapvetően megváltoztató betegségek (pl. szívinfarktus, agyvérzés, daganatos megbetegedés) bekövetkezése, illetve diagnosztizálása esetén társaságunk pótlólagos kifizetést teljesít, illetve a Menedzserbiztosítás hátralévő tartamára átvállalja annak díjfizetését.

 • Kiegészítő balesetbiztosítás: a biztosított baleseti eredetű kórházi ápolása, baleseti rokkantsága vagy baleseti halála esetén a biztosítási összeget társaságunk kifizeti a kedvezményezett, illetve a biztosított részére.

 • Kiegészítő rokkantsági biztosítás: amennyiben a biztosított teljesen és véglegesen munkaképtelenné válik, a kedvezményezett egyösszegű vagy folyamatos, akár élethosszig tartó anyagi segítségben részesül.

 • Kórházi szolgáltatásokra szóló kiegészítő biztosítás: Amennyiben a biztosított kórházi ápolásra vagy műtéti beavatkozásra szorul, társaságunk napi térítéssel, illetve egyösszegű műtéti támogatással enyhíti a felépülés anyagi terheit.

 • Keresőképtelenség esetére szóló jövedelemkiegészítő biztosítás: hosszabb keresőképtelenség esetén Ön – akár a betegállomány miatt kieső teljes nettó jövedelmének erejéig – napi térítés formájában anyagi segítséget kap.

Választható eszközalapok

A biztosításban felhalmozott összegeket a biztosító a munkavállaló által meghatározott alábbi eszközalapokban helyezheti el:

 • Hozamvédett Eszközalap
 • Magyar Állampapír Eszközalap
 • Magyar Jelzálog Eszközalap
 • Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap
 • Magyar Ingatlan Eszközalap Magyar Részvény Eszközalap
 • Fejlett Európai Részvény Eszközalap
 • Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap
 • Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap
 • Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
 • Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap
 • Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
 • Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap
 • Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap

A felkínált befektetési eszközalapokból a munkavállaló kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően alakíthatja ki a számára leginkább megfelelő portfóliót. A felkínált eszközalapokból kialakított portfólió a pénz- és tőkepiacok alakulására vonatkozó várakozások függvényében a biztosítási tartam során bármikor, rendkívül alacsony díj ellenében megváltoztatható.

Az egyes eszközalapokról bővebb tájékoztatást találhat a biztosítási feltételek mellékletében.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy biztosítási szerződési feltételeink 2014. március 15-től módosultak az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban. A 2014. március 15-től érvényes biztosítási feltételek a 2014. március 14. után kötött biztosítási szerződésekre érvényesek. Amennyiben Ön 2014. március 15. előtt kötötte biztosítási szerződését, a változás Önt nem érinti.

Teljes körű tájékoztatás
Honlapunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, ismerje meg a vonatkozó, részletes biztosítási feltételeket, melyek letölthetőek oldalunkról is.

Küldés

Hasznos tipp

Kímélje meg magát a csekkbefizetéssel járó sorban állástól, takarítson meg pénzt, időt és fáradtságot! Amennyiben biztosítási díját lakossági folyószámláról, csoportos beszedési megbízás keretében egyenlíti ki, díjkedvezményben részesül. E kedvező és kényelmes díjfizetési lehetőség igénybevételéhez nem kell mást tennie, mint jelezni igényét és módosítani szerződését, melyhez munkatársaink készséggel nyújtanak segítséget.

A Groupama Garancia Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 16 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.