Menedzserbiztosítás

Az anyagi juttatásokon túl az „erkölcsi” elismerés egyik formája lehet, ha a vezető számára hatékony biztosítási védelmet alakít ki a vállalat.

Kiemelkedő előnyök

 • A Groupama Garancia Biztosító folyamatos díjfizetésű Menedzserbiztosítása a vállalat kulcsembereinek kínál egész életre szóló, akár a dolgozó családtagjára is kiterjeszthető életbiztosítási védelmet.
 • A hagyományos bérkifizetésnél kedvezőbb jutalmazási, gondoskodási forma lehet mind a vállalat, mind a munkavállaló számára, hiszen a biztosítás díja és a biztosító magánszemély javára teljesített szolgáltatása is adómentes.
 • A biztosítási védelem teljessé tehetõ az egyedi igények szerint választható kiegészítő biztosítások révén.
 • A biztosításban felhalmozott összegeket a biztosító a munkavállaló által meghatározott eszközalapokban helyezi el. A felkínált eszközalapokból a munkavállaló kockázatvállalási hajlandóságának megfelelõen alakíthatja ki a számára leginkább megfelelő portfóliót, melyet a biztosítási tartam során bármikor, rendkívül alacsony díj ellenében meg is változtathat.

További előnyök a munkáltatók számára:

 • A rendszeres díjfizetéssel a kiemelt munkatárs hosszú távú céljait, nyugdíjas éveire történő előtakarékoskodását támogathatja a munkaadó.
 • A biztosítási díj - amennyiben magánszemély a kedvezményezett - költségként elszámolható.
 • Szabadon megválasztható azon munkavállalók köre, akire a biztosítást megkötik.
 • A biztosítási díj mértéke differenciálható a munkavállalók meghatározott csoportjaira vonatkozóan.
 • A rendkívüli befizetéseknek köszönhetően a jutalmazás költséghatékony eszköze is lehet. Az ilyen formában befizetett összeg a befizetést követő 3 év elteltével korlátozás nélkül hozzáférhető.
 • A biztosítás a munkáltató döntése alapján a munkáltató által meghatározott személyre átruházható.

További előnyök a munkavállalók számára:

 • Rendszeres megtakarítási lehetőséget kínál.
 • Egyszeri nagyobb összegek (pl. jutalom) is elhelyezhetők a biztosításban, melyek a befizetést követő 3 év elteltével korlátozás nélkül hozzáférhetők.
 • A biztosításban felhalmozott összeg tetszőleges célra (akár nyugdíjelőtakarékosságra, akár gyermekről vagy idős szülőről történő gondoskodásra) felhasználható.
 • A biztosító szolgáltatására jogosult kedvezményezett tetszőlegesen megjelölhető, a kedvezményezett személye a biztosítási tartam során pedig szabadon változtatható.
 • A biztosításból származó valamennyi kifizetés kamatadómentes.
 • A biztosított halála esetén a megtakarítás után semmilyen esetben sem kell örökösödési illetéket fizetnie a kedvezményezettnek, ellentétben más megtakarítási formákkal.

Visszavásárlási lehetőség

 • A szerződő 3 díjjal fedezett év után, részleges visszavásárlást kérhet a biztosítási feltételek szerint, ha az aktuális megtakarítási összeg meghaladja a garantált biztosítási összeget. Amennyiben a szerződő él ezzel a szolgáltatással, úgy a biztosító az aktuális megtakarítási összeget lecsökkenti, és a biztosítás az aktuális díjjal érvényben marad.
 • A díjfizetési időszak, de legfeljebb a szerződéskötést követő 25 éven belüli részleges visszavásárlások esetén a biztosító a visszavásárolt összeg visszavásárlási táblázat alapján korrigált értékét fizeti ki, a szerződéskötést követő 25 év után kért részleges visszavásárlás esetén azonban a biztosító a kért összeget teljes egészében kifizeti.

Növelhető biztosítási védelem

A Menedzserbiztosítás egy befektetési egységekhez kapcsolt (unit-linked), azaz alapvetően megtakarítási jellegű biztosítás. A biztosítás alapszolgáltatása a választható kiegészítő biztosítások révén tehető teljesebbé.

A biztosítás alapszolgáltatása:

A biztosított a díjfizetési időszak, de legfeljebb a szerződéskötést követő 25 év alatt bekövetkező halála esetén a biztosító kifizeti a kedvezményezett részére az aktuális megtakarítási összeg (két biztosított esetén annak fele) és a garantált biztosítási összeg közül a nagyobb értéket. A biztosított díjfizetési időszak, de legfeljebb 25 év után bekövetkező halála esetén a biztosító az aktuális megtakarítási összeget (két biztosított esetén annak felét) fizeti ki.

Növelhető biztosítási védelem

A biztosítási védelem az alábbi kiegészítő biztosítások révén tehető teljesebbé:

 • Rettegett betegségek esetére szóló kiegészítő biztosítás: súlyos, az életvitelt alapvetően megváltoztató betegségek (pl. szívinfarktus, agyvérzés, daganatos megbetegedés) bekövetkezése, illetve diagnosztizálása esetén társaságunk pótlólagos kifizetést teljesít, illetve a Menedzserbiztosítás hátralévő tartamára átvállalja annak díjfizetését.

 • Kiegészítő balesetbiztosítás: a biztosított baleseti eredetű kórházi ápolása, baleseti rokkantsága vagy baleseti halála esetén a biztosítási összeget társaságunk kifizeti a kedvezményezett, illetve a biztosított részére.

 • Kiegészítő rokkantsági biztosítás: amennyiben a biztosított teljesen és véglegesen munkaképtelenné válik, a kedvezményezett egyösszegű vagy folyamatos, akár élethosszig tartó anyagi segítségben részesül.

 • Kórházi szolgáltatásokra szóló kiegészítő biztosítás: Amennyiben a biztosított kórházi ápolásra vagy műtéti beavatkozásra szorul, társaságunk napi térítéssel, illetve egyösszegű műtéti támogatással enyhíti a felépülés anyagi terheit.

 • Keresőképtelenség esetére szóló jövedelemkiegészítő biztosítás: hosszabb keresőképtelenség esetén Ön – akár a betegállomány miatt kieső teljes nettó jövedelmének erejéig – napi térítés formájában anyagi segítséget kap.

Választható eszközalapok

A biztosításban felhalmozott összegeket a biztosító a munkavállaló által meghatározott alábbi eszközalapokban helyezheti el:

 • Hozamvédett Eszközalap
 • Magyar Állampapír Eszközalap
 • Magyar Jelzálog Eszközalap
 • Fedezeti Vegyes Forint Eszközalap
 • Magyar Ingatlan Eszközalap Magyar Részvény Eszközalap
 • Fejlett Európai Részvény Eszközalap
 • Európai Fejlett Piaci Állampapír Forint Eszközalap
 • Felzárkózó Európai Részvény Forint Eszközalap
 • Globális Fejlett Piaci Részvény Forint Eszközalap
 • Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap
 • Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap
 • Klímaváltozás és Megújuló Energia Részvény Forint Eszközalap
 • Víz és Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap

A felkínált befektetési eszközalapokból a munkavállaló kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően alakíthatja ki a számára leginkább megfelelő portfóliót. A felkínált eszközalapokból kialakított portfólió a pénz- és tőkepiacok alakulására vonatkozó várakozások függvényében a biztosítási tartam során bármikor, rendkívül alacsony díj ellenében megváltoztatható.

Az egyes eszközalapokról bővebb tájékoztatást találhat a biztosítási feltételek mellékletében.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy biztosítási szerződési feltételeink 2014. március 15-től módosultak az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban. A 2014. március 15-től érvényes biztosítási feltételek a 2014. március 14. után kötött biztosítási szerződésekre érvényesek. Amennyiben Ön 2014. március 15. előtt kötötte biztosítási szerződését, a változás Önt nem érinti.

Teljes körű tájékoztatás
Honlapunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, ismerje meg a vonatkozó, részletes biztosítási feltételeket, melyek letölthetőek oldalunkról is.

Küldés

Manager Ösztönző Program

Munkáltatók

és menedzsereik számára az OTP Egészségpénztárral közösen olyan új, kombinált megoldást dolgoztunk ki, mely ötvözi az egészségbiztosításban és az egészségpénztárban rejlő előnyöket.

Hasznos tipp

Kímélje meg magát a csekkbefizetéssel járó sorban állástól, takarítson meg pénzt, időt és fáradtságot! Amennyiben biztosítási díját lakossági folyószámláról, csoportos beszedési megbízás keretében egyenlíti ki, díjkedvezményben részesül. E kedvező és kényelmes díjfizetési lehetőség igénybevételéhez nem kell mást tennie, mint jelezni igényét és módosítani szerződését, melyhez munkatársaink készséggel nyújtanak segítséget.

A Groupama Garancia Biztosító a Groupama Csoport tagja, amely biztosítási, banki és pénzügyi szolgáltatóként mintegy 16 millió ügyfele és tagja bizalmát élvezi világszerte.